Mercat Social

Una economia fora del circuit del capital

A L’Economat SCCL ens proveïm de productes i serveis de l’Economia Social i Solidària:

Treballem conjuntament amb altres cooperatives com L’Aresta SCCL i Arran de Terra.

Formem part de:

Som membres de la Xarxa d’Economia Solidària, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i formem part del mapa Pam a Pam de l’Economia Social i Solidària i Coop57